Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây

Phân tách đám mây mở ra để hiển thị bánh răng bị ẩn

Bạn + Microsoft

Chuyển đổi doanh nghiệp của bạn theo cách thúc đẩy mức độ tương tác khách hàng sâu hơn, khả năng sinh lời lớn hơn và dòng doanh thu dựa trên niên khoản. Với CSP, bạn có thể kết hợp ưu đãi dịch vụ lợi nhuận cao với các sản phẩm điện toán đám mây của Microsoft và cung cấp hỗ trợ khách hàng cũng như thanh toán trực tiếp cho khách hàng của bạn.