Các cơ hội trong Trung tâm Đối tác

Thực hiện công việc kinh doanh trên khắp thế giới

Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây (CSP) của Trung tâm Đối tác Microsoft hiện khả dụng ở 247 vị trí địa lý. Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp điện toán đám mây riêng cho Đức, Trung Quốc và Chính phủ Hoa Kỳ.

Cung cấp cho khách hàng của bạn các sản phẩm đa dạng

Ghép nối sản phẩm của bạn với các sản phẩm sau đây của Microsoft để tạo ra các giải pháp điện toán đám mây tùy chỉnh.

Sử dụng các tính năng trong bảng điều khiển Trung tâm Đối tác

Đăng nhập vào bảng điều khiển Trung tâm Đối tác và có tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu phát triển doanh nghiệp.

Đưa các tính năng của Trung tâm Đối tác vào ứng dụng của bạn

Tích hợp các hệ thống khách hàng, đơn đặt hàng, thanh toán và hỗ trợ của bạn với các công cụ tài khoản đối tác của Microsoft.

Quản lý Chi phí Azure

Quản lý Chi phí Azure bằng Cloudyn, đây là một dịch vụ Microsoft cho phép bạn quản lý và tối ưu hóa lượng chi phí đám mây cho khách hàng để họ có thể tận dụng tối đa các khoản đầu tư của mình vào đám mây.

 • Cung cấp tính năng quản lý và tối ưu hóa chi phí Azure dưới dạng dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của bạn
 • Quản lý đăng ký và thanh toán của khách hàng, đồng thời có được hiểu biết sâu về hệ thống N cấp đối với mỗi khách hàng
 • Tùy chỉnh chi phí cận biên và giảm giá qua mô hình giá tùy chỉnh
 • Hỗ trợ nhiều mô hình kinh doanh chuỗi giá trị khác nhau bao gồm N cấp, trực tiếp, thông qua đối tác hoặc thông qua nhà phân phối
 • Đảm bảo tách biệt dữ liệu đầy đủ thông qua ứng dụng nhiều người thuê

Xem trước ứng dụng Power BI mới để trực quan hóa dữ liệu CSP của bạn trong Trung tâm Đối tác

Quyền truy nhập vào dữ liệu chi tiết hơn hiện đã khả dụng trên Trung tâm Đối tác. Trực quan hóa dữ liệu cho:

 • Sự tăng trưởng cơ sở khách hàng, đăng ký và giấy phép của bạn.
 • Mức sử dụng các sản phẩm Office 365, Microsoft Dynamics và Microsoft Azure.
 • Đơn vị tiêu thụ hàng ngày cho từng loại tài nguyên được đo trong từng đăng ký Azure trong 60 ngày qua.
 • Mức phí dự kiến dựa trên bảng giá mới nhất.
 • Khả năng xuất bộ dữ liệu và tạo báo cáo tùy chỉnh.
 • Báo cáo cho mỗi khách hàng.

Mở rộng tầm nhìn của bạn với Mạng Đối tác của Microsoft

Dù bạn đã tham gia chương trình CSP hoặc đang tìm thêm thông tin để bắt đầu, Mạng Đối tác của Microsoft đều sẽ cung cấp các cơ hội đào tạo, kết nối mạng và tài nguyên khác để giúp bạn thiết lập cũng như phát triển doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của mình.

Trang này có hữu ích không?
Bạn có phản hồi nào khác không?
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.
Theo dõi chúng tôi Biểu tượng Twitter Biểu tượng Facebook Biểu tượng LinkedIn