Cộng đồng

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hỗ trợ cho Trung tâm Đối tác và chương trình CSP

Đối với các đối tác hiện tại trong chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Đám mây: hãy đặt câu hỏi, nhận câu trả lời chính thức, xem các thông báo chương trình và tương tác với người cùng cấp.

Hỗ trợ API dành cho nhà phát triển

Kết nối với các nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận câu trả lời và kết nối với những nhà phát triển khác để chia sẻ các mẫu mã, tài nguyên và mẹo.

Danh sách Microsoft Pinpoint

Pinpoint tạo thành chợ điện tử mở cho các nhà phát triển và đối tác của Microsoft quảng bá và bán các giải pháp điện toán đám mây và công nghệ của Microsoft cho khách hàng. Đối tác có thể thêm hoặc cập nhật danh sách công ty, cũng như quản lý các khách hàng tiềm năng tại đây.