Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây

Tìm hiểu cách tham gia chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây (CSP) đồng thời cung cấp cho khách hàng của bạn các sản phẩm và dịch vụ chẳng hạn như Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365, Enterprise Mobility Suite và Windows. Nếu bạn không chắc chắn mô hình doanh nghiệp nào phù hợp với mình, chúng tôi có thể trợ giúp. Hãy cho chúng tôi biết thêm về doanh nghiệp của bạn

Trở thành nhà bán lại gián tiếp

Với tư cách là một nhà bán lại gián tiếp trong chương trình CSP, bạn sẽ làm việc với một nhà cung cấp gián tiếp (còn được gọi là nhà phân phối). Nhà cung cấp gián tiếp có thể hỗ trợ sản phẩm cho khách hàng của bạn, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp thị cho bạn và giúp bạn thiết lập các điều khoản về tín dụng và tài chính.

Xem xét các yêu cầu tối thiểu

Yêu cầu tối thiểu:

 • ID Mạng Đối tác của Microsoft (MPN)
 • Khả năng ký kết thỏa thuận pháp lý thay mặt cho tổ chức của bạn
Đăng ký chương trình CSP

Điều kiện tiên quyết: Bạn phải có ID MPN. Nếu bạn chưa có, hãy nhận ID trước khi đăng ký ít nhất 24 giờ.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Azure Active Directory (đối tượng thuê Azure AD).
 2. Liên kết ID MPN với tài khoản Trung tâm Đối tác mới của bạn.
 3. Tạo hồ sơ, đợi xác minh, rồi chấp nhận thỏa thuận khách hàng của Microsoft.
Tìm một nhà cung cấp gián tiếp để làm việc cùng

Sau khi đăng nhập vào Trung tâm Đối tác và đăng ký với tư cách là nhà bán lại gián tiếp trong CSP, bạn sẽ muốn tìm một nhà cung cấp gián tiếp để làm việc cùng.

Tìm hiểu thêm về việc đăng ký chương trình CSP với tư cách là nhà bán lại và thiết lập tài khoản nhà bán lại trên Trung tâm Đối tác.

Trở thành đối tác trực tiếp

Là đối tác trực tiếp, bạn sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ điện toán đám mây, sản phẩm điện toán đám mây, hỗ trợ khách hàng cũng như nhận thanh toán trực tiếp từ khách hàng của mình. Nếu bạn không có cơ sở hạ tầng để thực hiện loại hình kinh doanh này, hãy tham gia với tư cách nhà bán lại gián tiếp.

Xem xét các yêu cầu tối thiểu

Yêu cầu tối thiểu:

 • Mô hình kinh doanh dịch vụ
 • Cơ sở hạ tầng hỗ trợ khách hàng
 • Khả năng lập hóa đơn và nhận thanh toán từ khách hàng
 • Khả năng mở rộng quy mô
Hiểu rõ cam kết của bạn

Nhận thông tin chi tiết của chương trình về

 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Thanh toán và lập hóa đơn
 • Quản lý khách hàng
 • Ưu đãi khuyến khích
 • Cấp phép
Đăng ký Chương trình CSP

Nếu bạn đã hiểu rõ các yêu cầu và cam kết, hãy đăng ký ngay bây giờ và chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn.

Xin lưu ý rằng có thể mất vài ngày để xem xét và xác minh thông tin của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập các mối quan hệ giữa đối tác với đối tác trong Trung tâm Đối tác.

Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm về Chương trình CSP

Truy cập vào Mạng Đối tác của Microsoft để có cơ hội được đào tạo, hỗ trợ và kết nối.

Tìm hiểu về ưu đãi khuyến khích của CSP

Tìm hiểu làm thế nào để đủ điều kiện hưởng ưu đãi khuyến khích của chương trình CSP, tham gia nền tảng ưu đãi khuyến khích và nhận được vốn ưu đãi khuyến khích.

Đọc Hướng dẫn Chương trình

Hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu về việc bán lại sản phẩm cho khách hàng với tư cách là đối tác CSP.

Xem lại Thỏa thuận Đối tác

Microsoft yêu cầu các đối tác phải ký kết thỏa thuận này thì mới được tham gia chương trình CSP.

Trang này có hữu ích không?
Bạn có phản hồi nào khác không?
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.
Theo dõi chúng tôi Biểu tượng Twitter Biểu tượng Facebook Biểu tượng LinkedIn