โปรแกรม Cloud Solution Provider

เปิดช่วงระบบ Cloud เพื่อดูอุปกรณ์ที่ถูกซ่อน

คุณ + Microsoft

เปลี่ยนธุรกิจของคุณให้ไปในทางที่ขับเคลื่อนความมีส่วนร่วมของลูกค้าให้ลึกซึ้งกว่าเดิม สร้างรายได้ที่มากขึ้น และรายได้รายปีต่อเนื่อง ด้วย CSP คุณสามารถรวมการเสนอบริการที่มีอัตรารายได้สูงกับผลิตภัณฑ์ระบบ Cloud ของ Microsoft และให้การสนับสนุนลูกค้าและเรียกเก็บเงินกับลูกค้าของคุณโดยตรง