โปรแกรม Cloud Solution Provider

เปิดช่วงระบบ Cloud เพื่อดูอุปกรณ์ที่ถูกซ่อน

มาร่วมเป็นผู้ให้บริการ Microsoft Cloud Solution Provider

เรียนรู้วิธีเข้าร่วมโปรแกรม Cloud Solution Provider (CSP) กับเราวันนี้ ตรวจดูข้อกำหนดและโมเดลธุรกิจทั้งทางตรงและอ้อมเพื่อดูว่าโมเดลไหนเหมาะกับคุณ

คู่ค้าโดยตรง

ในฐานะคู่ค้าโดยตรง คุณสามารถให้ข้อเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ ระบบบริการสนับสนุน และเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าคุณได้โดยตรง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

  • โมเดลธุรกิจที่พร้อมรองรับการให้บริการ
  • มีระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้า
  • มีความพร้อมในการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
  • มีความสามารถในการปรับขยายขนาดการดำเนินงาน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณในฐานะคู่ค้าโดยตรง

ผู้แทนจำหน่ายทางอ้อม

หากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับระบบบริการสนับสนุนและการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า คุณยังคงเข้าร่วมได้ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการทางอ้อม ที่เปิดโอกาสให้คุณมีอิสระและเวลาในการสื่อสารกับลูกค้าได้มากกว่าเพื่อรวบรวมและให้ข้อเสนอการบริการแบบเฉพาะเหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางอ้อมที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ การให้บริการสนับสนุนและการเรียกเก็บเงิน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSP

เข้าใช้ Microsoft Partner Network เพื่อรับโอกาสในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการสร้างเครือข่าย

เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม CSP

เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม CSP เตรียมความพร้อมแล้วเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่ให้สิทธิประโยชน์และเงินรางวัลจูงใจ

อ่านข้อแนะนำโปรแกรม

ข้อแนะนำนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ สำหรับคู่ค้า CSP ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

ตรวจสอบข้อตกลงคู่ค้า

Microsoft กำหนดให้คู่ค้าต้องลงชื่อในข้อตกลงฉบับนี้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม CSP