โปรแกรม Cloud Solution Provider

เรียนรู้วิธีเข้าร่วมโปรแกรม Cloud Solution Provider (CSP) และให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของคุณ เช่น Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365, Enterprise Mobility Suite และ Windows ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโมเดลธุรกิจเหมาะสมสำหรับคุณ เราสามารถช่วยเหลือได้ ให้ข้อมูลธุรกิจของคุณแก่เราเพิ่มเติม

การเป็นผู้แทนจำหน่ายทางอ้อม

ในฐานะที่เป็นผู้แทนจำหน่ายทางอ้อมในโปรแกรม CSP คุณจะทำงานกับผู้ให้บริการทางอ้อม (เรียกว่า ตัวแทนจำหน่าย) ผู้ให้บริการทางอ้อมจะให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าของคุณ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการตลาด รวมทั้งช่วยคุณในการสร้างเงื่อนไขทางการเงินและความน่าเชื่อถือ

ตรวจดูข้อกำหนดขั้นต่ำ

ข้อกำหนดขั้นต่ำ:

 • รหัส Microsoft Partner Network (MPN)
 • ความสามารถในการลงนามข้อตกลงทางกฎหมายในนามขององค์กรของคุณ
การลงทะเบียนโปรแกรม CSP

ข้อกำหนดเบื้องต้น: คุณต้องมีรหัส MPN หากคุณไม่มี รับรหัส อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะลงทะเบียน

 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Azure Active Directory (ผู้เช่า Azure AD)
 2. เชื่อมโยงรหัส MPN ของคุณกับบัญชีศูนย์คู่ค้าใหม่ของคุณ
 3. สร้างโปรไฟล์ รอการตรวจสอบ แล้วยอมรับข้อตกลงของลูกค้า Microsoft
ค้นหาผู้ให้บริการทางอ้อมที่จะทำงานด้วย

หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบศูนย์คู่ค้าและลงทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายทางอ้อมใน CSP แล้ว คุณจะต้องการค้นหาผู้ให้บริการทางอ้อมที่จะทำงานด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรแกรม CSP program เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยอ้อมและสร้างบัญชีผู้แทนจำหน่ายในศูนย์คู่ค้า

การเป็นคู่ค้าโดยตรง

ในฐานะที่เป็นคู่ค้าโดยตรง คุณสามารถให้บริการคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ การสนับสนุนลูกค้าแก่ลูกค้าของคุณได้ และเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าคุณได้โดยตรง หากคุณไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจชนิดนี้ ให้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยอ้อม

ตรวจดูข้อกำหนดขั้นต่ำ

ข้อกำหนดขั้นต่ำ:

 • โมเดลธุรกิจการให้บริการ
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ให้การสนับสนุนลูกค้า
 • ความสามารถในการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
 • ความสามารถในการปรับสัดส่วน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณ

รับรายละเอียดโปรแกรมเกี่ยวกับ

 • ข้อกำหนดการสนับสนุน
 • การเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้
 • การจัดการลูกค้า
 • สิ่งจูงใจ
 • สิทธิ์การใช้งาน
การลงทะเบียนโปรแกรม CSP

หากคุณทำความเข้าใจข้อกำหนดและความรับผิดชอบแล้ว สมัครเลย แล้วเราจะตรวจสอบการสมัครของคุณ

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาหลายวันในการตรวจดูและตรวจสอบข้อมูลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบคู่ค้า-คู่ค้าในศูนย์คู่ค้า

ทรัพยากรเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSP

เข้าใช้งาน Microsoft Partner Network เพื่อรับโอกาสในการฝึกอบรม การให้บริการช่วยเหลือ และการสร้างเครือข่าย

เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ CSP

เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม CSP เตรียมความพร้อมแล้วเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ

อ่านข้อแนะนำโปรแกรม

ข้อแนะนำนี้จะให้ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับคู่ค้า CSP ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

ตรวจสอบข้อตกลงคู่ค้า

Microsoft กำหนดให้คู่ค้าต้องลงชื่อในข้อตกลงฉบับนี้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม CSP

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่
มีคำติชมเพิ่มเติมหรือไม่
ขอบคุณ เราขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ
ติดตามเรา ไอคอน Twitter ไอคอน Facebook ไอคอน LinkedIn