Molnlösningsleverantör-programmet

Molnet öppnar upp och tillgängliggör verktyg

Bli leverantör av Microsoft-molnlösningar

Lär dig hur du kan komma igång med vårt Molnlösningsleverantör-program i dag. Läs igenom kraven och se vilka direkta och indirekta affärsmodeller som passar dina behov bäst.

Direkt partner

Som direkt partner ger du tjänsterbjudanden, molnprodukter, kundsupport och direktfakturerar dina kunder.

Minimikrav

  • Affärsmodell för tjänster
  • Infrastruktur för kundsupport
  • Kapacitet för fakturering av kunder
  • Förmåga att skalanpassa

Ha insikt i åtagandet som ingår i att vara en direkt partner

Indirekt återförsäljare

Om du inte har en infrastruktur för kundsupport och fakturering kan du kontakta en indirekt leverantör. På så sätt får du mer tid att utveckla anpassade tjänsterbjudanden för dina kunder. Se vilka indirekta leverantörer som finns i ditt område och få hjälp med mervärdestjänster, support och fakturering.

Ytterligare resurser

Läs mer om Molnlösningsleverantör-programmet

Gå till Microsoft Partner Network för att få utbildning, support och tillfällen att nätverka.

Läs mer om Molnlösningsleverantör-incitament

Se hur du kvalificerar dig för Molnlösningsleverantör-incitament, registrerar dig för incitamentplattformen och får incitamentsersättningar.

Läs programguiden

Den här guiden redogör för vilka krav som ställs för att sälja produkter till kunder som Molnlösningsleverantör-partner.

Läs igenom partneravtalet

Microsoft har som krav att partner undertecknar det här avtalet om de vill gå med i Molnlösningsleverantör-programmet.