Program Cloud Solution Provider

Oblak sa rozostúpi a objavia sa skryté ozubené kolieska

Staňte sa členom programu Microsoft Cloud Solution Provider

Zistite, ako sa už dnes môžete stať členom nášho programu Cloud Solution Provider (CSP). Pozrite si požiadavky a preskúmajte priame aj nepriame obchodné modely, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý model spĺňa vaše potreby.

Priamy partner

Ako priamy partner poskytujete ponuky služieb, cloudové produkty a podporu pre zákazníkov a zákazníkom vystavujete faktúry priamo.

Minimálne požiadavky

  • Obchodný model služieb
  • Infraštruktúra služieb zákazníkom
  • Možnosti účtovania a fakturácie zákazníkom
  • Možnosť škálovania

Povinnosti priamych partnerov

Nepriamy predajca

Ak nemáte infraštruktúru na poskytovanie služieb zákazníkom a vystavovanie faktúr zákazníkom, môžete sa spojiť s nepriamym poskytovateľom. Budete môcť so zákazníkmi tráviť viac času a vytvárať si špecializované ponuky služieb. Pozrite si, akí sú vo vašej oblasti oprávnení nepriami poskytovatelia, a získajte pomoc so službami s pridanou hodnotou, podporou a fakturáciou.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o programe CSP

Sieť Microsoft Partner Network ponúka školenia, podporu a príležitosti na získavanie kontaktov.

Informácie o stimuloch programu CSP

Zistite, ako splniť podmienky na stimuly programu CSP, pridať sa na platformu stimulov a získať stimulačné prostriedky.

Prečítať si sprievodcu k programu

V tejto príručke sú zadefinované požiadavky, ktoré musia partneri CSP spĺňať pri predaji produktov zákazníkom.

Zobraziť partnerskú zmluvu

Od partnerov, ktorí sa chcú pridať do programu CSP, Microsoft vyžaduje podpísanie tejto zmluvy.