Možnosti v Centre pre partnerov

Podnikanie po celom svete

Program Cloud Solution Provider (CSP) Centra pre partnerov spoločnosti Microsoft je k dispozícii v 247 geografických oblastiach. Máme tiež vyhradené cloudové riešenia pre Nemecko, Čínu a vládne inštitúcie USA.

Ponuka širokej škály produktov zákazníkom

Pomocou spárovania svojich produktov s týmito produktmi spoločnosti Microsoft môžete vytvoriť vlastné cloudové riešenia.

Používanie možností v tabuli Centra pre partnerov

Prihláste sa do tabule Centra pre partnerov a získajte všetko, čo potrebujete na rast svojho podnikania.

Integrácia funkcií Centra pre partnerov do vašich aplikácií

Integrujte svoje systémy určené pre zákazníkov, na spravovanie objednávok, faktúr, ako aj na poskytovanie podpory pomocou nástrojov pre partnerov spoločnosti Microsoft.

Vizualizácia údajov programu CSP v Centre pre partnerov pomocou ukážky novej aplikácie Power BI

Umožňuje pristupovať k podrobnejším údajom, než sú dostupné v Centre pre partnerov. Údaje môžete vizualizovať v nasledujúcich oblastiach:

  • rast počtu zákazníkov, predplatného a licencií,
  • používanie produktov Office 365, Microsoft Dynamics a Microsoft Azure,
  • denné spotrebné jednotky pre každý meraný zdroj v každom predplatnom Azure za posledných 60 dní,
  • odhadované náklady na základe najnovšieho cenníka,
  • schopnosť exportovať súbory údajov a vytvárať vlastné zostavy,
  • zostavy podľa zákazníka.

Rozšírte svoje možnosti pomocou siete Microsoft Partner Network

Sieť Microsoft Partner Network ponúka školenia, príležitosti na získavanie kontaktov a ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu vytvoriť a rozšíriť váš podnik v cloude. Nezáleží na tom, či ste sa už zaregistrovali do programu CSP alebo len pred začatím hľadáte ďalšie informácie.