Program Cloud Solution Provider

Zistite, ako sa zapojiť do programu Cloud Solution Provider (CSP) a poskytovať zákazníkom produkty a služby, ako sú napríklad Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365, Enterprise Mobility Suite a Windows. Ak si nie ste istí, aký obchodný model je pre vás to pravé, môžeme vám pomôcť. Povedzte nám viac o svojom podniku

Staňte sa nepriamym predajcom

Ako nepriamy predajca v programe CSP budete pracovať s nepriamym poskytovateľom (ktorý sa nazýva aj distribútor). Nepriami poskytovatelia môžu poskytovať vašim zákazníkom podporu pre produkt, poskytovať vám technickú podporu a marketing a pomôcť vám stanoviť finančné a kreditné podmienky.

Pozrite si minimálne požiadavky

Minimálne požiadavky:

 • Identifikátor pre Microsoft Partner Network (MPN ID)
 • Schopnosť podpisovať právne dohody v mene svojej organizácie
Registrácia v programe CSP

Požiadavka: Musíte mať identifikátor MPN ID Ak ho nemáte, získajte ho aspoň 24 hodín pred registráciou.

 1. Prihláste sa pomocou konta Azure Active Directory (klienta Azure AD).
 2. Priraďte svoj identifikátor MPN ID k novému kontu Centra pre partnerov.
 3. Vytvorte si profil, počkajte na overenie a potom vyjadrite svoj súhlas s podmienkami zmluvy so zákazníkom spoločnosti Microsoft.
Vyhľadanie nepriameho poskytovateľa na spoluprácu

Keď sa prihlásite do Centra pre partnerov a zaregistrujete sa ako nepriamy predajca v programe CSP, budete chcieť nájsť nepriameho poskytovateľa na spoluprácu.

Ďalšie informácie o registrácii do programu CSP ako nepriamy predajca a o vytvorení konta predajcu v Centre pre partnerov.

Staňte sa priamym partnerom

Ako priamy partner poskytujete svojim zákazníkom cloudové služby, cloudové produkty, podporu pre zákazníkov a zákazníkom vystavujete faktúry priamo. Ak nemáte k dispozícii infraštruktúru na vykonávanie tohto typu obchodu, pridajte sa ako nepriamy predajca.

Pozrite si minimálne požiadavky

Minimálne požiadavky:

 • Obchodný model služieb
 • Infraštruktúra podpory pre zákazníkov
 • Možnosti účtovania a fakturácie zákazníkom
 • Možnosť škálovania
Pochopenie vášho záväzku

Získať podrobnosti o programe

 • Požiadavky na podporu
 • Účtovanie a fakturácia
 • Správa zákazníkov
 • Stimuly
 • Licencie
Registrácia v programe CSP

Ak ste pochopili požiadavky a záväzok, pošlite žiadosť a my ju skontrolujeme.

Upozorňujeme, že kontrola a overovanie vašich informácií môže trvať niekoľko dní.

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť vzťahy medzi partnermi v Centre pre partnerov.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o programe CSP

Sieť Microsoft Partner Network ponúka školenia, podporu a príležitosti na získavanie kontaktov.

Informácie o stimuloch programu CSP

Zistite, ako splniť podmienky na stimuly programu CSP, ako sa pridať na platformu stimulov a získať stimulačné prostriedky.

Prečítať si sprievodcu k programu

V tomto sprievodcovi sú zadefinované požiadavky, ktoré musia partneri CSP spĺňať pri predaji produktov zákazníkom.

Zobraziť partnerskú zmluvu

Od partnerov, ktorí sa chcú pridať do programu CSP, spoločnosť Microsoft vyžaduje podpísanie tejto zmluvy.

Bola táto stránka užitočná?
Máte nejaké ďalšie pripomienky?
Ďakujeme. Vaše pripomienky si ceníme.
Sledujte nás Ikona služby Twitter Ikona služby Facebook Ikona služby LinkedIn