Program Dostawca rozwiązań w chmurze

Chmura otwiera się, odsłaniając ukryty mechanizm

Zostań dostawca rozwiązań w chmurze firmy Microsoft

Dowiedz się, jak już dzisiaj możesz dołączyć do programu Dostawca rozwiązań w chmurze. Zapoznaj się z wymaganiami oraz przeczytaj o modelach biznesowych bezpośredniego i pośredniego zaangażowania. Na tej podstawie zdecyduj, który model spełnia potrzeby Twojej organizacji.

Partner bezpośredni

Partner bezpośredni dostarcza usługi, produkty chmurowe i wsparcie techniczne, a także bezpośrednio fakturuje klientów.

Wymagania minimalne

  • Usługowy model biznesowy
  • Infrastruktura niezbędna do świadczenia wsparcia technicznego klientom
  • Narzędzia do rozliczania i fakturowania klientów
  • Zdolność rozbudowy skali działalności

Poznaj zobowiązania, jakich się podejmuje partner bezpośredni

Pośredni odsprzedawca

Jeśli nie masz infrastruktury niezbędnej do świadczenia klientom usług wsparcia technicznego i rozliczeń, możesz nawiązać współpracę z pośrednim dostawca. Wtedy więcej czasu będzie można poświęcić na opracowywanie specjalistycznych rozwiązań usługowych wspólnie z klientami. Poszukaj w sąsiedztwie autoryzowanych dostawców pośrednich, którzy służą wsparciem w zakresie zaawansowanych usług, pomocy technicznej i fakturowania.

Zasoby dodatkowe

Dowiedz się więcej o programie Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP)

Sieć Microsoft Partner Network oferuje szkolenia, pomoc techniczną i możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych.

Poznaj mechanizmy zachęt w programie Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP)

Zobacz, jak się zakwalifikować do programu motywacyjnego w programie CSP, poznaj zasady korzystania z platformy motywacyjnej i zacznij zarabiać premie.

Przeczytaj przewodnik po programie

Ten przewodnik określa wymagania dotyczące odsprzedawania produktów klientom przez partnera CSP.

Zapoznaj się z umową partnerską

Partnerzy chcący uczestniczyć w programie CSP muszą podpisać tę umowę.