Często zadawane pytania o programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud Germany

Ten zbiór odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala dowiedzieć się więcej o programie Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP) oferowanym na platformie Microsoft Cloud Germany. Po bardziej szczegółowe informacje można się także zwrócić do swojego opiekuna klienta.

Microsoft Cloud Germany łączy na jednej platformie wystąpienie doskonałych usług chmurowych firmy Microsoft z unikatową architekturą zarządzania systemami i dedykowaną siecią zlokalizowaną w granicach Niemiec.

W tym wyjątkowym modelu niezależna niemiecka firma pełniąca rolę powiernika danych kontroluje dostęp do danych klientów i nie udostępnia ich osobom trzecim, chyba że nakaże tak klient albo wymagają niemieckie przepisy. Takie rozwiązanie jest również nazywane suwerennością danych.

W programie mogą uczestniczyć partnerzy z Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Wielkiej Brytanii. W ramach programu będą mogli sprzedawać również do państw w tych regionach.

Oto różnice między tymi programami:

  • Kwalifikowanie się: Program Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany jest dostępny tylko dla partnerów w Unii Europejskiej, strefie EFTA i Wielkiej Brytanii.
  • Wdrażanie do użytkowania: Partnerzy muszą się wdrożyć do programu Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany osobno od programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze.
  • Licencjonowanie: Dokumenty licencjonowania w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany zostały uzupełnione o rolę powiernika danych. Więcej informacji o zmianach w zakresie licencji zamieszczono poniżej.
  • Funkcjonalność Centrum partnerskiego: Niektóre funkcje Centrum partnerskiego nie zostaną włączone w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany, co ma związek z wymogami suwerenności danych. Zamiast Centrum partnerzy mogą używać portalu Microsoft Online (MOP), usługi Azure Active Directory (Azure AD) lub interfejsu API programu Graph.

Umowa odsprzedawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCRA) i Umowa dystrybutora rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCDA) w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany różnią się od umów MCRA i MCDA w programie dla partnerów komercyjnych pod następującymi dwoma względami:

  • Klienci muszą otrzymać Umowę na usługę Microsoft Cloud (MCA) dla platformy German Cloud z dodatkiem o warunkach świadczenia usług online dla platformy Online Service Terms
  • Zawierają modyfikacje wymagań dotyczących danych klientów

Umowa MCA dla platformy German Cloud różni się od umowy MCA w programie dla partnerów komercyjnych pod następującymi względami:

  • Zawiera dodatek o warunkach świadczenia usług online, w którym określono uzupełniające zobowiązania firmy Microsoft w zakresie ochrony danych dotyczące miejsca przechowywania danych, roli powiernika danych oraz dostępu do danych klientów
  • Obejmuje umowę z powiernikiem danych. Załącznik 1 do dodatku zawiera umowę z powiernikiem danych klienta, na mocy której firma T-Systems przyjmuje zobowiązania bezpośrednio wobec klienta w zakresie kontroli i dostępu do jego danych.

Kryteria kwalifikacyjne sprzedawania w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany są takie same, jak w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze. Mogą w nim uczestniczyć zarówno bezpośredni partnerzy, jak i odsprzedawcy pośredni. Jeżeli firma została zaaprobowana jako odsprzedawca pośredni w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla podmiotów komercyjnych, nie musi być ponownie nominowana na odsprzedawcę pośredniego w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany.

Partnerzy muszą się wdrożyć do programu Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany (wdrożenie do korzystania z platformy Microsoft Cloud Germany jest odrębne od wdrożenia do udziału w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze). Po wdrożeniu się można rozpocząć tworzenie klientów i sprzedawanie ofert dostępnych na platformie Microsoft Cloud Germany. Jeśli korzystasz z interfejsów API, zobacz poniżej więcej informacji o interfejsach API.

Przejdź do portalu MPN, w którym opisano różne modele rejestracji dostępne dla partnerów.

Nie. Ceny będą odzwierciedlały dodatkowe koszty nowych funkcji i rozwiązań dostępnych na platformie Microsoft Cloud Germany.

Tak. W obu programach rabaty dla partnerów są takie same.

Nie. W obu programach premie są takie same. Aby dowiedzieć się więcej o premiach dla partnerów, przejdź do portalu MPN, gdzie znajdziesz najnowsze informacje.

Nie. Kryteria i wymagania dotyczące rozliczeń są takie same w obu programach. Aby dowiedzieć się więcej o rozliczeniach, przejrzyj zawartość sekcji Resources (Zasoby) w portalu MPN.

Tak. Aby dowiedzieć się więcej o pomocy technicznej, przejrzyj zawartość sekcji Resources (Zasoby) w portalu MPN.

Gdy zatwierdzimy Cię jako partnera MCD w programie Dostawca rozwiązań w chmurze, możesz sprzedawać wszystkim klientom komercyjnym Unii Europejskiej, strefie EFTA i w Wielkiej Brytanii.

W chwili uruchomienia można sprzedawać usługi Microsoft Office 365 Germany i Microsoft Azure (Niemcy). W 2. kwartale roku kalendarzowego 2017 planujemy dodać usługę Microsoft Dynamics 365 Germany (CRMOL). Z czasem będziemy dodawali kolejne usługi.

W tej chwili jest dostępne rozwiązanie infrastruktury jako usługi (IaaS), podstawowa platforma i rozwiązania dla danych. Plany rozwoju są cały czas aktualizowane, a w Centrum partnerskim zamierzamy też oferować dokumentację, np. programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze (dostęp wymaga uwierzytelnienia).

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu własnych aplikacji w Centrum partnerskim dla platformy Microsoft Cloud Germany, kliknij temat Programowanie w Centrum partnerskim dla platformy German Cloud

Wymagania dotyczące interfejsów API i integracji są takie same w obu programach. Informacje o punktach końcowych w usłudze Microsoft Cloud Germany można znaleźć tutaj: Adresy URL Centrum partnerskiego zgodne ze stylem REST.

Należy pamiętać, że dla platformy Microsoft Cloud Germany nie będą dostępne interfejsy API zgodne ze stylem CREST. Interfejsy API te są aktualnie wycofywane w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze, dlatego nie znajdą się na platformie Microsoft Cloud Germany.

Poniżej wymieniono interfejsy API, które nie będą dostępne w programie Dostawca rozwiązań w chmurze dla platformy Microsoft Cloud Germany. Ma to na celu spełnienie wymogów w zakresie suwerenności danych.

Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie licencjami
Tworzenie kont użytkowników dla klienta Pobieranie listy dostępnych licencji
Usuwanie kont użytkowników dla klienta Przypisywanie licencji użytkownikowi
Aktualizowanie kont użytkowników dla klienta Sprawdzanie, które licencje są przypisane użytkownikowi
Pobieranie listy wszystkich kont użytkowników dla klienta
Resetowanie haseł użytkowników dla klienta
Pobieranie informacji o rolach użytkowników dla klienta
Ustawianie ról użytkowników dla klienta
Wyświetlanie usuniętych użytkowników dla klienta
Przywracanie usuniętych użytkowników dla klienta

Do zarządzania kontami użytkowników i licencjami partnerzy mogą używać portalu Microsoft Online (MOP), narzędzia PowerShell w usłudze Azure AD oraz interfejsu API programu Graph. Więcej informacji technicznych można znaleźć po kliknięciu linku poniżej: Programowanie w Centrum partnerskim dla platformy German Cloud

Aby umożliwić wdrożenie i utrzymanie integralności izolacji platformy Microsoft Cloud Germany, nie przewidziano żadnych mechanizmów przenoszenia istniejącego środowiska Microsoft Cloud klienta do platformy Microsoft Cloud Germany. Jeśli klient lub partner już posiada środowisko usługi Office 365, Azure lub Dynamics CRM Online, musi we własnym zakresie przenieść wszelkie dane do nowego środowiska na platformie Microsoft Cloud Germany.

Poniżej zamieszczono łącza do zasobów, które pomogą się zaznajomić z programem Dostawca rozwiązań w chmurze oraz zagadnieniami tworzenia własnych aplikacji w Centrum partnerskim dla platformy Microsoft Cloud Germany.

Dalsze pytania należy kierować do swojego opiekuna klienta.

Nie widzisz tutaj swojego pytania? Zapytaj nas na Yammerze.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Ikona Twittera Ikona Facebooka Ikona LinkedIn