Program davatelja usluga u oblaku

Oblak se razdvaja i otkriva skriveni mehanizam

Vi i Microsoft

Promijenite svoje poslovanje na način kojim ćete potaknuti veći angažman klijenata, veću profitabilnost i tijek prihoda utemeljen na anuitetima. Kao davatelj usluga u oblaku možete kombinirati ponude servisa s visokom maržom s Microsoftovim proizvodima u oblaku i korisnicima omogućiti izravnu korisničku podršku i naplatu.