Pilvlahenduste pakkujate programm

Pilv lõheneb ja välja ilmuvad hammasrattad

Saage Microsofti pilvlahenduste pakkujaks!

Lugege, kuidas saate meie pilvlahenduste pakkujate (CSP) programmiga juba täna liituda. Vaadake läbi nõuded ja tutvuge otseste ning kaudsete ärimudelitega, et otsustada, milline mudel teie vajadustele vastab.

Otsene partner

Otsese partnerina saate pakkuda teenuseid, pilvetooteid ning kliendituge ja esitada klientidele arveid otse.

Miinimumnõuded

  • Teenuse ärimudel
  • Klienditoe taristu
  • Klientidega arveldamise võimalused
  • Skaleerimisvõime

Tutvuge otseseks partneriks saamise nõuetega

Kaudne edasimüüja

Kui teil pole klienditoe ja arveldamise pakkumiseks vajalikku taristut, saate ühenduse luua kaudse teenusepakkujaga. Nii saate oma klientidega rohkem aega veeta ning pakkuda spetsiaalseid teenuseid. Tutvuge teie piirkonnas asuvate volitatud kaudsete teenusepakkujatega, et saada abi seoses lisaväärtust pakkuvate teenuste, kasutajatoe ja arveldamisega.

Lisaressursid

Lugege lisateavet pilvlahenduste pakkujate programmi kohta

Microsoft Partner Networkist leiate koolitusi, tugiteenuseid ja suhete loomise võimalusi.

Lugege lisateavet pilvlahenduste pakkujate preemiate kohta

Lugege, kuidas pilvlahenduste pakkujate programmi preemiatele kvalifitseeruda, preemiaplatvormiga liituda ja preemiaraha teenida.

Lugege programmijuhendit

Selles juhendis määratletakse pilvlahenduste pakkujast partnerite jaoks nõuded toodete klientidele edasimüümiseks.

Vaadake läbi partnerlusleping

Microsoft nõuab partneritelt pilvlahenduste pakkujate programmiga liitumiseks selle lepingu allkirjastamist.