Πρόγραμμα Υπηρεσίας παροχής λύσεων Cloud

Σύννεφο που χωρίζει στα δύο, αποκαλύπτοντας κρυμμένα γρανάζια

Γίνετε πάροχος λύσεων Cloud της Microsoft

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Υπηρεσίας παροχής λύσεων Cloud (CSP) σήμερα. Ελέγξτε τις απαιτήσεις και εξερευνήστε τα επιχειρηματικά μοντέλα άμεσου και έμμεσου τύπου, για να αποφασίσετε ποιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Άμεσος συνεργάτης

Ως άμεσος συνεργάτης, παρέχετε προσφορές υπηρεσιών, προϊόντα cloud, υποστήριξη πελατών και χρεώνετε τους πελάτες σας απευθείας.

Ελάχιστες απαιτήσεις

  • Επιχειρηματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών
  • Υποδομές υποστήριξης πελατών
  • Δυνατότητα χρέωσης και τιμολόγησης πελατών
  • Δυνατότητα κλιμάκωσης

Κατανοήστε τη δέσμευση που περιλαμβάνεται στο μοντέλο Άμεσου συνεργάτη

Έμμεσος μεταπωλητής

Αν δεν έχετε τις υποδομές που θα σας επιτρέπουν να παρέχετε υποστήριξη και να χρεώνετε τους πελάτες σας, μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως έμμεσος πάροχος. Έτσι, θα μπορείτε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στους πελάτες σας και να δημιουργείτε εξειδικευμένες προσφορές υπηρεσιών. Ελέγξτε τους εξουσιοδοτημένους έμμεσους παρόχους στην περιοχή σας, για να βρείτε βοήθεια για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, υποστήριξη και χρέωση.

Πρόσθετοι πόροι

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα CSP

Αποκτήστε πρόσβαση στο Δίκτυο συνεργατών της Microsoft για ευκαιρίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και δικτύωσης.

Μάθετε για τα κίνητρα CSP

Μάθετε πώς θα ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις για κίνητρα του Προγράμματος CSP, πώς να ξεκινήσετε με την πλατφόρμα κινήτρων και πώς να κερδίσετε χρηματοδοτικά κίνητρα.

Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος

Αυτός ο οδηγός καθορίζει τις απαιτήσεις για τη μεταπώληση προϊόντων σε πελάτες ως συνεργάτης CSP.

Ελέγξτε τη σύμβαση συνεργάτη

Η Microsoft απαιτεί από τους συνεργάτες να υπογράψουν αυτήν τη σύμβαση, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα CSP.