Program Cloud Solution Provider

Rozpůlený mrak, který odhaluje skrytá ozubená kola

Staňte se partnerem v programu Microsoft Cloud Solution Provider

Seznamte se s tím, jak se můžete zapojit do našeho programu Cloud Solution Provider (CSP). Projděte si požadavky a podrobnosti o přímém a nepřímém obchodním modelu, abyste se mohli rozhodnout, který model odpovídá vašim potřebám.

Přímý partner

Jako přímý partner poskytujete nabídku služeb, cloudové produkty a zákaznickou podporu a fakturujete přímo svým zákazníkům.

Minimální požadavky

  • Obchodní model založený na službách
  • Infrastruktura pro podporu zákazníků
  • Schopnost účtování a fakturace zákazníkům
  • Škálovatelnost podnikání

Vysvětlení závazku, který přijmete, když se stanete přímým partnerem

Nepřímý prodejce

Pokud nemáte infrastrukturu, která by vám umožňovala zajišťovat pro zákazníky podporu a fakturaci, můžete se spojit s poskytovatelem v nepřímém modelu. Získáte tak více času, který můžete věnovat práci se zákazníky při vytváření specializovaných nabídek služeb. Projděte si seznam autorizovaných poskytovatelů v nepřímém modelu ve vaší oblasti, od kterých získáte pomoc pro služby s přidanou hodnotou, podporu a fakturaci.

Další zdroje informací

Další informace o programu CSP

V programu Microsoft Partner Network získáte školení, podporu a příležitosti k navazování kontaktů.

Informace o pobídkách programu CSP

Tady se dozvíte, jak získat nárok na pobídky v programu CSP, začít používat platformy pobídek a získat finanční prostředky z fondů pobídek.

Přečíst průvodce programem

Tento průvodce definuje, jaké požadavky je nutné splnit, když chcete prodávat produkty zákazníkům jako partner v programu CSP.

Prostudovat smlouvu pro partnery

Microsoft vyžaduje, aby partneři při vstupu do programu CSP podepsali tuto smlouvu.