Програма „Доставчик на решения в облака“

Облакът разкрива скритите си механизми

Вие и Microsoft

Преобразувайте вашия бизнес по начин, който води до по-задълбочена ангажираност на клиентите, по-високи доходи и базиран на анюитет поток от приходи. Със CSP можете да комбинирате предложения за услуги с висок марж с продукти в облака на Microsoft и да предоставяте поддръжка и плащания на клиенти директно до вашите клиенти.