Възможности в центъра за партньори

Осъществявайте бизнес дейност по целия свят

Програмата „Доставчик на решения в облака“ (CSP) на центъра за партньори на Microsoft е достъпна в 247 географски местоположения. Ние също така разполагаме със специално отредени решения в облака за Германия, Китай и държавни организации в САЩ.

Предлагайте на вашите клиенти богат набор от продукти

Сдвоете вашите продукти с тези продукти на Microsoft с цел създаване на персонализирани решения в облака.

Използвайте възможностите в таблото на центъра за партньори

Влезте в таблото на центъра за партньори, за да получите всичко необходимо за развитието на вашия бизнес.

Вграждайте функции на центъра за партньори във вашите приложения

Интегрирайте вашите системи за клиенти, поръчки, плащания и поддръжка с инструментите за акаунти на партньори на Microsoft.

Прегледайте новото приложение Power BI, за да визуализирате CSP данните в центъра за партньори

Осъществете достъп до по-подробни данни, отколкото е налично в центъра за партньори. Визуализиране на данни за:

  • Нарастване на вашата клиентска база, абонаменти и лицензи.
  • Употреба на продукти на Office 365, Microsoft Dynamics и Microsoft Azure.
  • Единици за ежедневно потребление за всеки измерен ресурс във всеки абонамент за Azure за последните 60 дни.
  • Приблизителна цена на база най-новата карта за оценяване.
  • Възможност да експортирате набори от данни и да създавате персонализирани отчети.
  • Отчети на клиент.

Разширете хоризонтите си чрез мрежата от партньори на Microsoft

Независимо дали сте вече включен в програмата CSP, или търсите повече информация, за да започнете, мрежата от партньори на Microsoft предлага обучение, възможности за работа в мрежа и допълнителни ресурси, които ще ви помогнат да установите и развиете бизнеса си в облака.