Общност

Как можем да ви помогнем?

Поддръжка за центъра за партньори и програмата CSP

За настоящи партньори по програмата „Доставчик на решения в облака“: задавайте въпроси, получавайте официални отговори, преглеждайте съобщения за програмата и комуникирайте с вашите колеги.

Поддръжка на API за разработчици

Свържете се с нашите екипи по поддръжката, за да получите отговори и да се свържете с други разработчици, за да споделяте примерни кодове, ресурси и съвети.

Списъци на Microsoft Pinpoint

Pinpoint предоставя отворен пазар за партньори и разработчици на Microsoft с цел рекламиране и продажба на технологии и решения в облака на Microsoft на клиенти. Партньорите могат да добавят и актуализират списъци с фирми, както и да управляват потенциални клиенти.